Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Oznacza to, że należy uwzględniać zarówno kwestie środowiskowe, jak i społeczne w procesie podejmowania decyzji.

Zrównoważony rozwój jest ważny, ponieważ pozwala nam na ochronę środowiska i zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak żywność, woda, energia i schronienie. Zrównoważony rozwój pomaga nam również zmniejszyć nierówności społeczne i zapewnić wszystkim ludziom równe szanse na rozwój.

Przynajmniej raz w roku, jeden dobry uczynek!

Oprócz typowych działań zawodowych, wspieramy także różne inicjatywy społeczne. Jednym z takich działań jest pomoc w inicjatywach sportowych, charytatywnych czy pro zdrowotnych.

Według tej zasady wprowadziliśmy w Brainwork kilka rozwiązań:

  • od początku 2023 r. korzystamy z energii Słońca;
  • wprowadziliśmy usługę projektowania ekologicznego Ekoprojektowanie;
  • od 2009 r. wspieramy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci GRAAL;
  • od 2022 r. wspieramy stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe, m.in.: Fundacja For You Burek – cafekot.pl, Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy – mklaleczyca.pl, Ludowy Klub Sportowy Victoria Grabów – victoriagrabow.pl oraz Polski Klub Szermierczy w Warszawie – pkszerm.com;
  • od 2021 wspieramy WOŚP poprzez realizację strony licytacje.tusochaczew.pl.

Od początku naszej działalności naszym celem było i jest prowadzenie biznesu, który więcej wnosi w gospodarkę, środowisko i społeczność niż czerpie z tych obszarów.

Michał Jabłoński
Prezes Zarządu

Michał Jabłoński

Michał Jabłoński

Prezes Zarządu
Web Developer

Euro Media Press

Krzysztof Jabłoński

Członek Zarządu

Nasi klienci

Poniżej znajduje się lista naszych klientów